Firma "Julitta" Julitta Kozłowska realizuje Projekt pt. „Promocja marki produktowej JULITTA na zagranicznych rynkach w celu zwiększenia jej rozpoznawalności", w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


Przedmiotem Projektu jest udział firmy w międzynarodowych targach, zgodnych z BPP dla Mody Polskiej oraz realizacja innych działań promocyjnych. Celem Projektu jest uzyskanie rozpoznawalności marki produktowej Julitta na rynkach zagranicznych, co przyczyni się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.Bezpośrednimi rezultatami Projektu będzie określona liczba podpisanych kontraktów handlowych zagranicznych oraz wzrost sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem Projektu. Wartość całkowita Projektu: 643 301,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 443 870,00 PLN

julitta design